Agitation – et vigtigt indsatsområde i neurorehabiliteringen

Forekomsten af agitation hos personer med hjerneskade er høj og der er mange konsekvenser forbundet med en agiteret adfærd. Med opmærksomhed rettet på især medvirkende og udløsende faktorer, differentialdiagnoser, handling, tydelig dokumentation samt den rette fordeling af kompetencer kan meget heldigvis gøres for at hjælpe patienten og dennes pårørende i en svær og kompleks situation.