Børn og unge med smerter skal mødes med anerkendelse, forståelse og viden

Smerter hos børn og unge påvirker deres trivsel og udviklingsmuligheder, men det er langtfra altid, at børn og unge fortæller om eller er i stand til at sætte ord på deres smerter. Derfor er det som fagprofessionel væsentligt at have kendskab til og viden om kompleksiteten på området således smerter hos børn og unge ikke overses og derved begrænser dem i at opleve størst mulig livskvalitet.