Det rehabiliterende måltid

Det er forbundet med en høj grad af livskvalitet at kunne være til stede i den sociale og sanselige oplevelse, det er at deltage i et måltid. Men når en hjerneskade kommer på tværs forhindres mange i netop det. ”Man kan altid ernære patienten på den ene eller anden måde, men så fjerner man livskvaliteten og det sociale aspekt ved måltidet,” siger ergoterapeut Kirsten Kjærsgaard fra Vejlefjord Rehabilitering. I denne artikel kan du læse om, hvordan Kirsten og hendes kollegaer arbejder rehabiliterende omkring måltidet, og hvorfor et stærkt tværfagligt samarbejde – også i denne sammenhæng – er nødvendigt for at sikre optimale forløb.