Perspektiver på genoptræningsplanen: Hvor er der plads til forbedringer?

En genoptræningsplan skal skabe sammenhængende forløb for borgeren på tværs af sektorer. Den skal også være med til at højne kvaliteten i den fagprofessionelle indsats sammen med borgeren. Men der er plads til forbedringer, lød det fra Karin Spangsberg Kristensen ved Vejlefjord Rehabiliterings årlige temadag for fagprofessionelle. Hun ønsker sig en mere præcis national dataopgørelse og udvikling af et nationalt auditredskab. Auditten belyser nemlig i høj grad genoptræningsplanen med henblik på kvaliteten af indholdet i den. Og så ønsker hun sig et tværsektorielt samarbejde, der er båret af en gensidig nysgerrighed på hinandens forskellige perspektiver. Ifølge Karin Spangsberg Kristensen er det tre bud på løsninger, der fremadrettet kan danne grundlag for bedre data og kvalitetsforbedring af genoptræningsplanen.