Neuropædagogisk rådgivning

Den neuropædagogiske rådgivning tager afsæt i viden om barnets/den unges fysiske og kognitive funktionsniveau samt øvrige forudsætninger.

Rådgivningen kan tage udgangspunkt i en neuropsykologisk udredning eller andre aktuelle og relevante oplysninger der foreligger om barnet/den unge.