Supervision

Børneneurocentret har et tværfagligt team bestående af børneneuropsykologer og neuropædagogiske konsulenter. Der er bred erfaring og specialisering i teamet, samt mange års erfaring med supervision.

Vi tilbyder psykologfaglig supervision v/ vores specialister og supervisor i klinisk neuropsykologi med børn og unge og v/ vores neuropædagogiske konsulenter og VISO specialister.