Enhed for forskning og udvikling

I enheden for forskning og udvikling koordineres forsknings-, kvalitets- og udviklingsprojekter på tværs af afdelinger og medarbejdere på Vejlefjord Rehabilitering. Enheden står også for at varetage forskningsprojekter med eksterne samarbejdspartnere herunder universiteter, hospitaler og andre rehabiliteringsinstitutioner.