Haveholdets opgaver

Onsdag

– Lugning i bede
– Rense bedkante
– Rense ud i grusbelægningen med skuffejern og rive
– Beskæring af tomatplanter
– Vanding af spirer i værkstedet
– Vanding i drivhus
– Vanding af bærbuske, højbede og krukker
– Rense for ukrudt på skakbanen
– Rense for ukrudt på stenbelægning omkring drivhuset
– Fejning i drivhus
– Rense for ukrudt på petanque-banen

Weekend

– Vanding af spirer i værkstedet
– Vanding i drivhus
– Holde højbede fri for ukrudt