Sundhedslovens §79, stk. 2

Ifølge Sundhedslovens § 79, stk. 2 yder Regionsrådet sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse. Sygehusbehandlingen må gerne foregå på private specialsygehuse, hvoraf Vejlefjord Rehabilitering er et af disse.