Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Unge under 25 år, der af fysiske- eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, selv med en specialpædagogisk støtte, kan deltage i en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på tre års varighed.