Specialiseret rehabilitering Sundhedslovens §140

Hvert år opstår ca. 26.000 nye tilfælde af erhvervet hjerneskade i form af stroke, hovetraumer og tilgrænsende lidelser. Sidste år blev lige knapt 600 personer udskrevet med en genoptræningsplan (GOP) til rehabilitering på specialiseret niveau fra hospitalsudskrivelsen.