Basis NMES

Har du lyst til at lære om neuromuskulær elstimulation (NMES), så er dette praktiskrettede kursus noget for dig.  

Pårørende temadag

Vejlefjord Rehabilitering afholder temadag for pårørende med tværfaglig oplæg og erfaringsudveksling pårørende imellem.  

Ulighed i sundhed

Den 16. september 2024 afholder Hjernesagen og TrygFonden en temadag i samarbejde med Vejlefjord Rehabilitering.

Lær at screene for samsynsproblemer ved erhvervet hjerneskade

Op til 80% af borgerne med erhvervet hjerneskade, inklusive hjernerystelser, får synsmæssige følger. Disse kan enten være forbigående eller langvarige. Hvis følgerne ikke går over af sig selv, kan de i mange tilfælde afhjælpes vha. synstræning.

Pårørende temadag 2023

Formålet med temadagen At de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling.

Lær at screene for samsynsproblemer ved erhvervet hjerneskade

Op til 80% af borgerne med erhvervet hjerneskade, inklusive hjernerystelser, får synsmæssige følger. Disse kan enten være forbigående eller langvarige. Hvis følgerne ikke går over af sig selv, kan de i mange tilfælde afhjælpes vha. synstræning.  

7 dages kursus i neuropsykologiske funktionsforstyrrelser efterår 2023

Datoer for kurset: 22/8, 12/9, 20/9, 10/10, 11/10, 6/11 og 7/11 2023. Kurset henvender sig til psykologer under specialistuddannelse og søges forhåndsgodkendt ved børneneuropsykologisk fagnævn indenfor specialiseringsmodul 7.4.4.2.2.   Det er muligt både at tilmelde sig hele kurset eller at tilmelde sig til enkelte kursusdage. Tilmeldingen er bindende.

Lær at screene for samsynsproblemer ved erhvervet hjerneskade

Op til 80% af borgerne med erhvervet hjerneskade, inklusive hjernerystelser, får synsmæssige følger. Disse kan enten være forbigående eller langvarige. Hvis følgerne ikke går over af sig selv, kan de i mange tilfælde afhjælpes vha. synstræning. Onsdag den 31. maj kl. 8.30 – 16.30

Specialiseret Rehabilitering 2023

Det er med stor glæde at, vi igen kan samles om en dag, hvor neurorehabilitering er i fokus. Det er 7. gang temadagen arrangeres, og formålet med dagen er, at tage aktuelle emner op samt vidensdele på tværs af kommune og regionsgrænser.    

BrainCamp

Kom og vær med, når Hjerneskadeforeningen og Vejlefjord Rehabilitering, Ny Fjordbo inviterer unge med erhvervet hjerneskade til et par sjove og aktive temadage, hvor både fysiske muskler, hjernemuskler og lattermuskler bliver rørt

Temadag om børn og unge med cerebral parese

Dagen er for hjerneskadekoordinatorer, PPR medarbejdere, socialrådgivere, specialskoler og andre relevante fagpersoner med mulighed for at netværke og vidensdele med kolleger fra andre kommuner og regioner.

Kravundgående adfærd på baggrund af belastninger

Vejlefjord Rehabiliterings Børneneurocenter inviterer fagpersoner indenfor ved børn og unge området til endnu et spændende møde. Da der var stor interesse for emnet, afholder vi et ekstra møde til efteråret 2023. Tirsdag den 19. september kl. 13.30 – 15.30

Rehabiliteringspsykologi i teori og praksis

Kurset henvender sig til neuropsykologer under specialistuddannelse. Kurset er forhåndsgodkendt ved Dansk Psykolog Forening til neurorehabiliteringsmodulet under specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi. Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 9.00 – 16.00

NMES Basis

Kurset er rettet mod fagpersoner, som har lyst til at stifte bekendtskab med neuromuskulær elstimulation (NMES). Tirsdag den 28. marts kl. 9.00 – 15.30

Autismespektrumforstyrrelse

Autismespektrumforstyrrelse: Grundlæggende viden om autisme og hvilken betydning det har i forhold til skoledagen. Den 24. oktober kl. 14.00 – 16.00

G/FOTT 2023 – venteliste oprettet.

G/FOTT I grundkurset i Facial-Oral Tract Therapy indgår teoretiske og praktiske aspekter, deltagernes egne erfaringer og supervision af undersøgelse og behandling af neurologiske patienter.    

Temadag for fagpersoner 2022

Vejlefjord Rehabilitering inviterer for 7. gang landets hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneskadeteams til en spændende faglig dag, hvor der også er mulighed for at netværke og vidensdele med kollegaer fra andre kommuner og regioner.

NMES Basiskursus

Kurset er rettet mod fagpersoner, som har lyst til at stifte bekendtskab med denne behandlingsform.

Temadag for pårørende

Vejlefjord Rehabilitering afholder 2 gange årligt temadag for pårørende. Det er en dag målrettet voksne pårørende.

NMES målrettet genoptræning af neurologiske patienter

Kurset er målrettet terapeuter, som arbejder med neurologiske patienter. Der bliver gået i dybden med fysiologi, indstillingsparametre, programvalg og træningsmetoder. Fokus vil ligge på behandling af over- og underekstremiteter og de typiske problemstillinger, der ses ved neurologiske patienter. Der gives referencer til relevant litteratur på området.

Temadag for pårørende

Vejlefjord Rehabilitering afholder 2 gange årligt temadag for pårørende. Det er en dag målrettet voksne pårørende.