Autismespektrumforstyrrelse

Autismespektrumforstyrrelse:
Grundlæggende viden om autisme og hvilken betydning
det har i forhold til skoledagen.

Den 24. oktober kl. 14.00 – 16.00