Pårørende temadag 2023

Formålet med temadagen
At de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling.