Pårørende

En erhvervet hjerneskade rammer ikke kun dem, der erhverver hjerneskaden. Pårørende og andre nære relationer kan også opleve en følelse af tab, og de kan i forskellig grad føle en, til tider, meget stor belastning. Indsatser rettet mod pårørende handler om at tilbyde information, rådgivning og undervisning, men også om at inddrage dem mest muligt i forløbet. På Vejlefjord Rehabilitering er pårørende en vigtig del af rehabiliteringen og der er flere tilbud målrettet den pårørende. Formålet med denne folder er at give information om det at være pårørende samt vise de muligheder man har på Vejlefjord Rehabilitering.