Højt specialiseret botilbud

Ny Fjordbo er et rehabiliterende botilbud med 12 pladser til unge, der er fordelt med 7 pladser på Sanatorievej 27C, Østhuset, 5. sal, og 5 pladser i en selvstændig bolig på Sanatorievej 30.