Specialiseret rehabilitering

Ungeafsnittet på Vejlefjord Rehabilitering er en afdeling med 4 pladser til unge med erhvervet hjerneskade, som har behov for et rehabiliterende genoptræningsforløb på specialiseret niveau efter Sundhedslovens §140. Målgruppen er unge udskrevet fra højt specialiseret hospital med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, der har behov for intensiv rehabilitering samt afklaring af videre forløb evt imidlertidigt botilbud.