Henvisning

Alle kan komme på Vejlefjord Rehabilitering.

Henvisning fra læge eller anden autoriseret sundhedsperson er ikke nødvendig.

Målgruppen for ophold er personer med en hjerneskade eller personer, der efter længere tids sygdom, en operation, skade eller ubalance i bevægeapparatet ønsker en målrettet genoptræning.

  • via kommunen til vores højt specialiseret botilbud Ny Fjordbo efter Servicelovens §107 op til 30 år
  • via kommunen til specialiseret rehabilitering efter Sundhedslovens §140
  • via egen læge til ophold efter fritvalgsrammens Sundhedslovens §79, stk.2
  • som privat person med egenbetaling til rehabiliteringsophold, neuropsykologisk undersøgelse eller neuropædagogisk rådgivningsforløb