Fællesskab og succesoplevelser på bassinholdet motiverer Ny Fjordbos unge beboere til udvikling

På Vejlefjord Rehabiliterings ungetilbud Ny Fjordbo rundes ugen hver fredag af med deltagelse på bassinholdet for en gruppe af de unge beboere. Her danner fællesskab og succesoplevelser rammen omkring en udviklende træning, der ikke alene bidrager til at styrke fysikken, men også giver de unge mennesker på Ny Fjordbo en vigtig indsigt i egne og andres ressourcer.