Neuropsykologens rolle i det tværfaglige arbejde

På Vejlefjord Rehabilitering er neuropsykologens rolle ikke præget af at være en konsulentagtig funktion eller have en stuegangslignende karakter. Her er man som neuropsykolog dybt involveret i det nære tværfaglige team omkring en mindre gruppe patienter. Det stiller andre krav til den måde, arbejdet som neuropsykolog varetages på, men åbner også op for mere dynamiske og nuancerede måder at tilgå patientforløbene på.