Livet for familier med afasi kan forbedres når deres behov identificeres

Der er mange svære konsekvenser ved en hjerneskade. Fælles for dem er, at de forstærkes af afasi. Ikke kun for personen med afasi, men også hos de nærmeste pårørende. Den negative påvirkning af livskvaliteten hos begge parter er betragtelig. Et igangværende forskningsprojekt arbejder med at afdække behovene hos familier, der har afasi tæt inde på livet. Formålet er at forbedre livet med afasi for familier med afasi. Projektet giver indblik i, hvordan man som fagprofessionel med fordel kan møde de erfarede behov hos familierne. Svaret er ikke enkelt og ligetil, men på Vejlefjord Rehabiliterings årlige temadag for fagprofessionelle kom deltagerne det et skridt nærmere.