Specialist i klinisk neuropsykologi: ’Den neuropsykologiske undersøgelse er en vigtig trædesten i det fælles fodslag omkring et barn eller en ung’

Vejene til en neuropsykologisk undersøgelse er mangfoldige, men målet er altid det samme: At skabe den størst mulige trivsel og udvikling for det barn eller det unge menneske, der undersøges. Børneneurocentret på Vejlefjord Rehabilitering er blandt landets største og mest specialiserede, når det kommer til at se børn og unge, ’der har noget med deres hjerne’, som Martin Olander Kern Larsen udtrykker det.