NMES målrettet genoptræning af neurologiske patienter

Kurset er målrettet terapeuter, som arbejder med neurologiske patienter. Der bliver gået i dybden med fysiologi, indstillingsparametre, programvalg og træningsmetoder. Fokus vil ligge på behandling af over- og underekstremiteter og de typiske problemstillinger, der ses ved neurologiske patienter. Der gives referencer til relevant litteratur på området.