Temadag for pårørende

Vejlefjord Rehabilitering afholder 2 gange årligt temadag for pårørende. Det er en dag målrettet voksne pårørende.