Temadag om børn og unge med cerebral parese

Dagen er for hjerneskadekoordinatorer, PPR medarbejdere, socialrådgivere, specialskoler og andre relevante
fagpersoner med mulighed for at netværke og vidensdele med kolleger fra andre kommuner og regioner.