Specialiseret Rehabilitering 2023

Det er med stor glæde at, vi igen kan samles om en dag, hvor neurorehabilitering er i fokus. Det er 7. gang temadagen arrangeres, og formålet med dagen er, at tage aktuelle emner op samt vidensdele på tværs af kommune og regionsgrænser.