’Den padlende and’ er et symbol på de børn og unge, der ofte flyver under radaren

På overfladen er vandet roligt. Anden glider stille gennem søen. Den giver indtryk af, at alt er under kontrol. Men hvis du dykker ned under overfladen, så vil du se et andet billede. Andens fødder padler hektisk rundt. Det er et stort virvar. Vandet er i oprør. På samme måde kender du med stor sandsynlighed også et barn eller en ung, der udadtil er sød, venlig og smilende. Hvor alt udstråler imødekommenhed og overskud, men under overfladen kan billedet også her være et ganske andet.