Barnets Lov § 43

Ny Fjordbo er et godkendt botilbud under Socialstyrelsen med sigte på rehabilitering til unge i alderen fra 15 år med en medfødt eller erhvervet hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser. Gennemsnitsalderen er omkring de 20 år.  Vi er et højt specialiseret neurorehabilitering efter Barnets Lov §43 eller service lovens §107, midlertidigt botilbud, herunder eksempelvis unge i ressource- og STU forløb. Ligeledes er der efter endt ophold mulighed for §85 støtte og konsulentbistand.