Lær at screene for samsynsproblemer ved erhvervet hjerneskade

Op til 80% af borgerne med erhvervet hjerneskade, inklusive hjernerystelser, får synsmæssige følger. Disse kan enten
være forbigående eller langvarige. Hvis følgerne ikke går over af sig selv, kan de i mange tilfælde afhjælpes vha. synstræning.