Hverdagen

Der laves hver uge, sammen med den enkelte beboer, et individuelt tilrettelagt skema over den kommende uges aktiviteter.