Med Oxford Cognitive Screen kan udtalte kognitive deficits identificeres mere præcist og effektivt hos danske apopleksipatienter

Siden Oxford Cognitive Screen, OCS, blev gjort tilgængeligt på dansk i 2020, og Sundhedsstyrelsen samme år anbefalede OCS som det primære redskab til at vurdere kognitive deficits hos patienter med erhvervet hjerneskade, har 120 hospitaler og rehabiliteringsinstitutioner fordelt over hele Danmark ansøgt om den gratis licens til at bruge redskabet. Vejlefjord Rehabilitering er et af disse steder.